EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,970

 

Archive


Çocukluk Çağında Aile İçi Temas ile Bulaşan Nadir Bir Herpes Simplex Virus Enfeksiyonu Formu: Herpetik Dolama
A Rare Form of Herpes Simplex Virus Infection Transmitted Through Household Contact in Childhood: Herpetic Whitlow
Gamze Sarıkaya Uzan, Muhammet Mustafa Uzan

ÖZET

Herpetik dolama herpes simpleks virüs (HSV) tip 1 veya 2 enfeksiyonu ile ortaya çıkan çocukluk çağında nadir görülen bir cilt hastalığıdır. Makalemizde ateş yüksekliği ve sol el ikinci parmak ucunda şişlik, kızarıklık ve püy toplanması yakınması ile polikliniğimize başvuran 11 aylık bir kız olgu sunulmuştur. Olgumuzun anamnezi derinleştirildiğinde annesinin 1 hafta kadar önce herpes labialisi olduğu bebeğinin ellerini de sık sık öptüğü tespit edildi. Klinik olarak herpetik dolama tanısı alan hasta uygun tedavi başlandı. On günlük tedavi sonrası yapılan poliklinik kontrolünde lezyonunda belirgin iyileşme izlendi. Herpetik dolama çocukluk çağında nadir görülmesi nedeniyle tanı konulması güç bir hastalıktır. Hekimlerin tanı ve tedavide uyanık olmaları gerektiği kadar, bulaş yolu olan aile içi temasın ve otoinokülasyonun önüne geçmek için önerilerde bulunması gerekmektedir.  

Anahtar kelimeler: herpesvirüs enfeksiyonları, çocukluk, bulaşıcı hastalık bulaşması

ABSTRACT

Herpetic whitlow is a rare skin disease in childhood that occur with type 1 or 2 herpes simplex virus (HSV). In this article we present a 11 month old girl who  applied to the outpatient clinic with fever and swelling, redness and pus collection on the tip of the second finger of the left hand. On further history, it was revealed that,her mother had herpes labialis 1 week ago and was often kissing the baby’s hand. Appropriate treatment was started to clinically herpetic whitlow diagnosed patient. 10 days after treatment, the lesions showed a significant improvement in the outpatient control. Herpetic whitlow disease is diffucult to diagnose due to rare occurrence in childhood. Physicians should be vigilant in the diagnosis and treatment and also should offer suggestions to prevent family contact transmission path and otoinoculation.

Keywords: herpesvirus infections, childhood, infectious disease transmission


Download Full Text Add to Favorite