EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,905

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 6, Number 2, 2017


51. Mikrobiyota
Microbiota
Ayça Çetinbaş

57. Effecting Factors on Health-Related Quality of Life Among Patients With A History of Acute Coronary Syndrome
Akut Koroner Sendrom Geçirmiş Hastalarda Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
Didem Kafadar, Fatma Gönül Doğan, Nuket Bayram Kayar, Burak Ayca, Muhammet Çömçe, H. Ayberk Çakırlar, Abdurrahman Polat, Ertuğrul Okuyan

65. Sigara Bırakma Başarısını Etkileyen Faktörler ve Medikal Tedavilerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Factors Affecting Success Rate and Medical Treatments In Smoking Cessation
Büşra Kanatsız, Şeyma Başlılar, Bengü Şaylan, Ayşegül Albay, Sema Uçak Basat

72. Validity And Reliability Of The Turkish Version Of Constipation Assessment Scale In Nursing Students
Konstipasyon Değerlendirme Ölçeğinin Hemşirelik Öğrencilerinde Geçerlilik Güvenirlik Çalışması
Melike Demir Doğan, Cemile Aktuğ

77. Konfigüral Frekans Analizi ve İntihardaki 10 Yıllık Değişimin İncelenmesi
Configural Frequency Analysis and Investigate the 10-Year Change in Suicide
Nurhan Doğan, İsmet Doğan

82. An Interesting Cause of Acute Neck-Chest Pain and Dyspnea: Spontaneous Pneumomediastinum
Ani Gelişen Boyun-Göğüs Ağrısı ve Nefes Darlığının İlginç Bir Nedeni: Spontan Pnömomediastinum
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoglu, Yener Yoruk