EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,970

 

Archive


Konfigüral Frekans Analizi ve İntihardaki 10 Yıllık Değişimin İncelenmesi
Configural Frequency Analysis and Investigate the 10-Year Change in Suicide
Nurhan Doğan, İsmet Doğan

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, hücre tabanlı bir yöntem olan Konfigüral Frekans Analizini tanıtmak ve Türkiye’de intihar ile sonuçlanan ölümlerin cinsiyet, yaş ve intihar şekli değişkenlerine ait alt kategorilerin hücre hücre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Kategorik veri analizinde kullanılan Konfigüral Frekans Analizi, her bir hücredeki gözlenen ve beklenen frekanslar ile ayrı ayrı ilgilenmekte, dolayısıyla her bir hücre için istatistiksel olarak anlamlı sapmalar aramaktadır. Çalışmada, 2004 yılı ile 2014 yıllarına ait Türkiye İstatistik Kurumu intihar verileri kullanılmıştır. 

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre, 2004 yılıda, 55-64 yaş grubu ile 75 ve üzeri yaş grubunda yer alan erkekler ası yöntemini kullanarak intihar etme eğiliminde iken 25-34 yaş grubundaki erkekler ateşli silah kullanarak intihar etme yönünde eğilim göstermektedir. 15-24 yaş grubunda yer alan erkekler kendilerini zehirleyerek intihar etme eğiliminden vazgeçerek diğer intihar yöntemleni seçerken, 25 ve üzeri yaş grubundaki kadınlar beklenenin aksine bir davranış sergileyerek ateşli silah kullanarak intihar etme eğiliminden vazgeçmişlerdir. 2014 yılı için 25 yaş altı kadınlar intihar yöntemi olarak atlayarak ve ateşli silah kullanarak intihar etme eğilimindedirler. Ateşli silah kullanarak intihar eden 35 yaş üzeri kadınlar beklenenin aksine bir davranış sergileyerek bu intihar yönteminden vaz geçme eğilimi sergilemektedirler. 

Sonuç: Birçok sahada kullanım olanağı olan Konfigüral Frekans Analizi yönteminin intiharla ilgili araştırmalarda da kullanılabileceği ve hücre bazında ayrıntılı sonuçlar alınabileceği söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: frekans analizi, çapraz tablo, çapraz sınıflandırma, kategorik veri analizi, kesikli çokdeğişkenli analiz

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to introduce a cell-based method, Configural Frequency Analysis, and evaluate subcategories of variables;  sex, age and the way of suicide in suicides that result in deaths in Turkey, cell by cell. 

Methods: Configural Frequency Analysis used for categorical data analysis, deals with the observed and expected frequencies in each cell separately, therefore seeks statistically significant deviations for each cell. In this study, the used suicide mortality data of the Turkish Statistical Institute suicide database, for the years 2004 and 2014. 

Results: According to the results, in 2004, males aged 55-64 years and over the age of 75 tend to use the hanging method to suicide, males in the 25-34 age group shows a tendency towards committing suicide using firearms. While males in the age group 15-24,  giving up from committing suicide by poisoning themselves, females over the age of 25, who tended to commit suicide using firearms, relinquished this method by exhibiting a behavior contrary to expectations. In the 2014, females under the age of 25, tended to commit suicide by jumping and firearms methods. Females over the age of 35, who formerly tended to commit suicide using firearms, also give up this suicide method unexpectedly. 

Conclusions: It can be suggested that the Configural Frequency Analysis method, which has the potential to be used in many fields, can also be employed in research concerning suicide and detailed cell based results can be obtained by using it.

Keywords: frequency analysis, contingency tables, cross-classification, categorical data analysis, discrete multivariate analysis


Download Full Text Add to Favorite