EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,904

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 6, Number 3, 2017


87. Hepatit B Virüs Taşıyıcı Anne ve Bebeklerinin İzlemi
Management of Hepatitis B Virus Positive Mothers and Their Babies
Hüsniye Yücel, Aysu Duyan Çamurdan

93. Tıp Alanında Yeni Bir Dönem: Dijital Çağda Doğan Yeni Hastalıklar
A New Era in Medicine: Digital Age Born Novel Diseases
Halil Volkan Tekayak, Ersin Akpınar

101. Patient Profile of a Family Medicine Training Center in Winter season in Ankara: Retrospective Analysis of Admissions
Ankara’da Kış Sezonunda Bir Aile Hekimliği Eğitim Merkezinin Hasta Profili: Kabullerin Retrospektif Analizi
Emel Aygul Dogan, Adem Ozkara, Ismail Kasım, Duygu Ayhan Baser, Irfan Sencan, Rabia Kahveci

107. Aile Hekimliği Uzmanlarının Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kuralarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Compulsory Health Service Draw of Family Medicine Specialists
Mustafa Kürşat Şahin

117. Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve Kuru Göz Hastalığının Değerlendirilmesi
Evaluation of Internet Addiction and Dry Eye Disease Among Secondary and High School Students
Ramazan Sağlan, Emrah Atay, Zeynep Demirtaş, Ece Elif Öcal, Didem Arslantaş, Alaettin Ünsal

127. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Simülasyon Uygulamalarının Eğitime Katkısı İle İlgili Görüşleri
Opinions of Vocational School of Health Services Students about the Contribution of the Simulation Applications to the Education
Selin Deniz