EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 60,413

 

Archive


Tıp Alanında Yeni Bir Dönem: Dijital Çağda Doğan Yeni Hastalıklar
A New Era in Medicine: Digital Age Born Novel Diseases
Halil Volkan Tekayak, Ersin Akpınar

ÖZET

Günümüz insanının geçmiştekilerden sadece basit olarak değişimler yaşamadı, konuşmaları, giyimleri veya tarzları da birlikte değişti. Büyük bir değişim ile sürekliliği de bozulmuş izlenimi vermektedir. Buna bireyselleşme ya da eşsizlik -temelde oluşan ve geriye dönüşü olmayan değişim- diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu bireyselleşme, 21. yüz yılda dijital çağla birlikte gelen dijital teknolojinin yaygınlaşmasıyla eşsiz hâle geldi. İnsanlar yaşamlarını çevreleyen bilgisayarlar, video oyunları, dijital müzikler, video kameraları, cep telefonları ve diğer dijital çağın getirdiği oyuncaklar ve aletler ile sarıldılar. Bütün bunlar beraberlerinde dijital çağ hastalıklarını da getirdi.

Anahtar kelimeler: internet, bilgisayarlar, dijital, teknoloji, bağımlılık

ABSTRACT

Today’s people have not just changed incrementally from those of the past, nor simply changed their slang, clothes, body adornments, or styles, as has happened between generations previously.  A really big discontinuity has taken place. One might even call it a “singularity” -an event which changes things so fundamentally that there is absolutely no going back. This so-called “singularity” is the arrival and rapid dissemination of digital technology in the last decades of the twentieth century. People have spent their entire lives surrounded by and using computers, video games, digital music players, video cams, cell phones, and all the other toys and tools of the digital age which brings their unique associated disease together.

Keywords: internet, computers, digital, technology, addiction


Download Full Text Add to Favorite