EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,905

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 7, Number 1, 2018


1. Statinler Diyabetes Mellitusa Neden Olur mu?
Do Statins Cause Diabetes Mellitus?
Selçuk Mıstık, Kevser Göktaş

5. Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Kişilerin Sağlık Anksiyetesi Ölçeği ile Değerlendirilmesi
Evaluating Individuals With Health Anxiety Inventory Applying To A Smoking Cessation Unit
Ayşe Didem Esen, Didem Kafadar, Seçil Arıca

14. Internal Reliability Analysis of The Turkish Version of The Yale Food Addiction Scale
Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi
Esra Senguzel, Serdar Oztora, Hamdi Nezih Dagdeviren

19. Positive Correlation Between Platelet Parameters And Genetic Markers of Thrombophilia Panel in Recurrent Pregnancy Loss
Tekrarlayan Gebelik Kaybı Öyküsü Olan Hastalarda Genetik Trombofili Paneli ve Platelet Parametreleri Arasındaki Pozitif Korelasyon
Haktan Bagis Erdem, Ahmet Cevdet Ceylan, Abdulkadir Kaya, Taha Bahsi, Zeynep Sever Erdem, Ibrahim Sahin, Abdulgani Tatar

29. Effects of Extracorporeal Shock Wave Therapy On The Quality of Life And Pain in Patients With Lateral Epicondylitis
Lateral Epikondilitli Hastalarda Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Yaşam Kalitesi ve Ağrı Üzerine Etkileri
Abdulkadir Aydın, Tahsin Çelepkolu, Ramazan Atiç, Celil Alemdar, Zekiye Sevinç Aydın, Remzi Çevik

37. Hasta Merkezli Yaklaşım Sadece Aile Hekimliği İçin mi Geçerli Olmalı? Tekrarlayan Arı Sokmaları Olan Hasta Örneği
Is The Patient Centered Approach Only Valid For Family Medicine? An Example Of The Patient With Recurrent Bee Stings
Sebahat Gücük, Mehmet Kayhan, Keziban Turken Gel