EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,557

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 7, Number 2, 2018


41. Hekimlik Pratiğinde Etkili İletişimin Yeri
The Place of Effective Communication in The Practice of Medicine
Duygu Çiftetepe Öztürk, Hamdi Nezih Dağdeviren
Euras J Fam Med 2018;7(2):41-46.

47. The Efficacy and Safety of Rapid Antigen Detection Test in Adults: A Retrospective Study
Erişkinlerde Hızlı Antijen Testinin Etkinliği ve Güvenirliği- Retrospektif Bir Çalışma
Guzin Zeren Ozturk, Dilek Toprak
Euras J Fam Med 2018;7(2):47-52.

53. Sağlık Çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı Ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Prevalence of Restless Leg Syndrome and Sleep Quality in Healthcare Workers
Nazlı Çelik, Memet Taşkın Egici, Dilek Toprak
Euras J Fam Med 2018;7(2):53-60.

61. Care Problems of Parents Who Have Children with Gastrostomy at Home
Gastrostomili Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakım Yükü Ve Etkileyen Faktörler
Remziye Semerci, Melahat Akgun Kostak, Ozlem Guray
Euras J Fam Med 2018;7(2):61-67.

68. Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Karşılanmamış İhtiyaçları
The Unmet Needs of Home Healthcare Patients
Erdinç Yavuz
Euras J Fam Med 2018;7(2):68-72.