EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,905

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 7, Number 2, 2018


41. Hekimlik Pratiğinde Etkili İletişimin Yeri
The Place of Effective Communication in The Practice of Medicine
Duygu Çiftetepe Öztürk, Hamdi Nezih Dağdeviren

47. The Efficacy and Safety of Rapid Antigen Detection Test in Adults: A Retrospective Study
Erişkinlerde Hızlı Antijen Testinin Etkinliği ve Güvenirliği- Retrospektif Bir Çalışma
Guzin Zeren Ozturk, Dilek Toprak

53. Sağlık Çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı Ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Prevalence of Restless Leg Syndrome and Sleep Quality in Healthcare Workers
Nazlı Çelik, Memet Taşkın Egici, Dilek Toprak

61. Care Problems of Parents Who Have Children with Gastrostomy at Home
Gastrostomili Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakım Yükü Ve Etkileyen Faktörler
Remziye Semerci, Melahat Akgun Kostak, Ozlem Guray

68. Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Karşılanmamış İhtiyaçları
The Unmet Needs of Home Healthcare Patients
Erdinç Yavuz