EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,552

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 8, Number 1, 2019


1. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri
Traditional and Complementary Medicine Methods
Merve Ünal, Hamdi Nezih Dağdeviren
Euras J Fam Med 2019;8(1):1-9. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080101

10. Evaluation of Burnout Levels of the Academic Staff and Research Assistants Working at Medical Faculties
Tıp Fakültelerinde Çalışan Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinde Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Mustafa Armutlukuyu, Kamile Marakoğlu, Nisa Çetin Kargın
Euras J Fam Med 2019;8(1):10-18. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080102

19. Awareness, Treatment and Control Rates of Hypertensive Patients in Ankara
Ankara’daki Hipertansiyon Hastalarının Farkındalık, Tedavi ve Kontrol Oranları
Raziye Şule Gümüştakım, Adem Özkara, Rabia Kahveci, Pınar Döner Güner, Duygu Ayhan Başer, Fatih Dede
Euras J Fam Med 2019;8(1):19-26. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080103

27. Bir Üniversite Hastanesi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Health Literacy Levels and Affecting Factors of Patients Who Applied to A University Hospital Polyclinic
Burkay Yakar, Mehtap Gömleksiz, Edibe Pirinççi
Euras J Fam Med 2019;8(1):27-35. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080104

36. Kadın Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile Kadınların Çalışmasına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Attitudes Towards Gender Roles And Women's Working of Woman Health Professionals
Hacer Alan Dikmen, Kamile Marakoğlu, Kadriye Mertcan
Euras J Fam Med 2019;8(1):36-44. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080105

45. A Wegener Granulomatosis Case Presented with Arthralgia
Artralji ile Başvuran Bir Wegener Granülamatozu Olgusu
Demet Yılmaz, Dilek Toprak, Güzin Karatemiz, Fatih Borlu
Euras J Fam Med 2019;8(1):45-50. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080106