EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 8, Number 2, 2019


51. Effects of the Cash Incentive Implementation of Pantawid Pamilyang Pilipino Program on Family Attendance to Health Consultations, School and Family Development Sessions in an Urban Community Setting
Pantawid Pamilyang Pilipino Programı Nakit Teşvik Uygulamasının Kent Merkezinde Yaşayan Ailelerin Sağlık Hizmetlerine, Okul Ve Aile Gelişimi Temelli Yapılan Görüşmelere Ulaşabilmesinin Etkileri
Allan Rod S. Pasuelo

59. Complementary and Alternative Therapy Usage Status and Attitudes of Hypertension Patients
Hipertansiyon Hastalarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumlarının ve Tutumlarının İncelenmesi
Hilal Gökçe, Eylem Paslı Gürdoğan

69. Engellilerin Temel Hizmetlere Ulaşılabilirliği ve Beklenti Durumları
Health Services Accessibility And Expectations of Disabled People
Muhammed Arca, Günay Saka

78. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birinci ve İkinci Öğretiminde Okuyan Öğrencilerin Uyku Durumları ve Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması
Comparison of The Sleep Status and Nutrition Habits of the Students in The First and Second Education of Trakya University Faculty of Economics and Administrative Sciences
Sedef Duran, Ezgi Durmuşçelebi, Merve Yalçın, Gülşah Karmil, Asja Radonciq

84. Ailesel Hipokalemik Periyodik Paralizi: Olgu Sunumu
Familial Hypokalemic Periodic Paralysis: Case Report
Gökmen Özceylan, Dilek Toprak

89. Editöre Mektup
Letter to the Editor
Dilara Ünüvar Ünlüoğlu, İlhami Ünlüoğlu