EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,554

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 8, Number 2, 2019


51. Effects of the Cash Incentive Implementation of Pantawid Pamilyang Pilipino Program on Family Attendance to Health Consultations, School and Family Development Sessions in an Urban Community Setting
Pantawid Pamilyang Pilipino Programı Nakit Teşvik Uygulamasının Kent Merkezinde Yaşayan Ailelerin Sağlık Hizmetlerine, Okul Ve Aile Gelişimi Temelli Yapılan Görüşmelere Ulaşabilmesinin Etkileri
Allan Rod S. Pasuelo
Euras J Fam Med 2019;8(2):51-58. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080201

59. Complementary and Alternative Therapy Usage Status and Attitudes of Hypertension Patients
Hipertansiyon Hastalarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumlarının ve Tutumlarının İncelenmesi
Hilal Gökçe, Eylem Paslı Gürdoğan
Euras J Fam Med 2019;8(2):59-68. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080202

69. Engellilerin Temel Hizmetlere Ulaşılabilirliği ve Beklenti Durumları
Health Services Accessibility And Expectations of Disabled People
Muhammed Arca, Günay Saka
Euras J Fam Med 2019;8(2):69-77. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080203

78. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birinci ve İkinci Öğretiminde Okuyan Öğrencilerin Uyku Durumları ve Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması
Comparison of The Sleep Status and Nutrition Habits of the Students in The First and Second Education of Trakya University Faculty of Economics and Administrative Sciences
Sedef Duran, Ezgi Durmuşçelebi, Merve Yalçın, Gülşah Karmil, Asja Radonciq
Euras J Fam Med 2019;8(2):78-83. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080204

84. Ailesel Hipokalemik Periyodik Paralizi: Olgu Sunumu
Familial Hypokalemic Periodic Paralysis: Case Report
Gökmen Özceylan, Dilek Toprak
Euras J Fam Med 2019;8(2):84-88. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080205

89. Editöre Mektup
Letter to the Editor
Dilara Ünüvar Ünlüoğlu, İlhami Ünlüoğlu
Euras J Fam Med 2019;8(2):89-90. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080206