EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 8, Number 4, 2019


137. Knowledge, Attitude and Behavior Levels of University Students About Hepatitis A, Hepatitis B and Hepatitis C
Üniversite Öğrencilerinin Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeyleri
Murat Dicle, Süleyman Görpelioğlu, Cenk Aypak

149. Üniversite Öğrencilerinde Stres ve Sosyal Medya Kullanımının Yeme Davranışları Üzerine Etkisi
The Effect of Stress and Social Media Use on the Eating Behavior in University Students
Sedef Duran, Ayça Çetinbaş, Tuba Başaran, Ali Kara, Binevs Elgün, Nursel Keklik

155. Algılanan Sosyal Destek ile Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Perceived Social Support, Empathic Tendencies and Empathic Skills
Çağla Yiğitbaş, Aliye Bulut, Selin Günseli

165. Farklı Beden Kitle İndekslerine Göre Serum Visfatin Düzeyi ile Metabolik Parametreler Arasındaki İlişki
The Relationship Between Serum Visfatin Levels and Metabolic Parameters According To Different Body Mass Indexes
K. Esen Karaca, Gülgün Ersoy

175. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ile Gebelik Tanısı ve Takibi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Primary Health Care Services and Pregnancy Diagnosis and Follow-Up
Abdullah Kaan Kurt, Turan Set, Elif Ateş