EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,556

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 8, Number 4, 2019


137. Knowledge, Attitude and Behavior Levels of University Students About Hepatitis A, Hepatitis B and Hepatitis C
Üniversite Öğrencilerinin Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeyleri
Murat Dicle, Süleyman Görpelioğlu, Cenk Aypak
Euras J Fam Med 2019;8(4):137-148. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080401

149. Üniversite Öğrencilerinde Stres ve Sosyal Medya Kullanımının Yeme Davranışları Üzerine Etkisi
The Effect of Stress and Social Media Use on the Eating Behavior in University Students
Sedef Duran, Ayça Çetinbaş, Tuba Başaran, Ali Kara, Binevs Elgün, Nursel Keklik
Euras J Fam Med 2019;8(4):149-154. https://doi.org/10.33880/ejfm.20190800402

155. Algılanan Sosyal Destek ile Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Perceived Social Support, Empathic Tendencies and Empathic Skills
Çağla Yiğitbaş, Aliye Bulut, Selin Günseli
Euras J Fam Med 2019;8(4):155-164. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080403

165. Farklı Beden Kitle İndekslerine Göre Serum Visfatin Düzeyi ile Metabolik Parametreler Arasındaki İlişki
The Relationship Between Serum Visfatin Levels and Metabolic Parameters According To Different Body Mass Indexes
K. Esen Karaca, Gülgün Ersoy
Euras J Fam Med 2019;8(4):165-174. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080404

175. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ile Gebelik Tanısı ve Takibi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Primary Health Care Services and Pregnancy Diagnosis and Follow-Up
Abdullah Kaan Kurt, Turan Set, Elif Ateş
Euras J Fam Med 2019;8(4):175-181. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080405