EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,902

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 9, Number 1, 2020


1. Effect of Obesity on Cognitive Functions in Elderly People
Yaşlılarda Obezitenin Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
Oğuzer Usta, Cüneyt Ardıç

9. Effects of Smoking on Volume, Conductivity and Scatter Parameters of Leukocytes
Sigara İçiminin Lökositlerin Hacim, İletkenlik ve Saçılma Parametrelerine Etkisi
İbrahim Solak, Aziz Kara, Bahadır Öztürk, İbrahim Güney, Mehmet Ali Eryılmaz

15. Smartphone Addiction and Its Relationship with Depression in University Students: A Cross-Sectional Study
Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Depresyonla İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
Muammer Kunt, Lutfi Saltuk Demir, İsmail Hakkı Tuncez, Tahir Kemal Şahin

27. Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Psychiatric Comorbidities
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Psikiyatrik Eştanılar
Mengühan Araz Altay, Işık Görker, Begüm Demirci Şipka, Leyla Bozatlı, Tuğçe Ataş

35. Sleep Quality and Depression in Vitiligo Patients
Vitiligo Hastalarında Uyku Kalitesi ve Depresyon
Aynure Öztekin, Coşkun Öztekin

42. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu ve Aşısı Hakkında Bilgi Düzeyleri
Pamukkale University Medical Faculty Students' Knowledge Level of Human Papilloma Virus Infection and Vaccine
Nilüfer Emre, Aysun Özşahin, Tamer Edirne

51. Yaşlı Bireylerde Algılanan Sosyal Destek ile Yaşam Doyumu İlişkisi: Bir Saha Çalışması
The Relationship Between Perceived Social Support and Life Satisfaction in Elderly Individuals: A Field Study
Erdem Türkseven, Can Öner, Hüseyin Çetin, Engin Ersin Şimşek

57. A Case Report: Aseptic Meningitis
Bir Olgu Sunumu: Aseptik Menenjit
Berksu Grommen, Güzin Zeren Öztürk