EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,549

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 9, Number 2, 2020


61. Turkey's Struggle with Covid-19: A Cross-border View
Türkiye’nin Covid-19 ile Mücadelesi: Sınır Ötesi Bir Bakış
Radost Asenova, Mehmet Ungan
Euras J Fam Med 2020;9(2):61-69. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090201

70. Survey of the Knowledge, Attitudes and Practices of Primary Care Physician's Towards Dementia Care in Israel
İsrail’deki Birinci Basamak Hekimlerinin Demans Bakımı ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Rakel Berenbaum, Julian Dresner, Bracha Erlich, Shlomo Vinker, Chariklia Tziraki
Euras J Fam Med 2020;9(2):70-80. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090202

81. Use of Family Health Centers in Patients Receiving Health Services from University Hospital
Üniversite Hastanesinden Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Aile Sağlığı Merkezlerini Kullanımının İncelenmesi
Elif Fatma Ozkan Pehlivanoglu, Gokben Kayacan, Huseyin Balcioglu, Ugur Bilge, Ilhami Unluoglu
Euras J Fam Med 2020;9(2):81-86. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090203

87. The Attitudes About Law Number 4207 Among Health Administration Students
Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin 4207 Sayılı Kanun Hakkındaki Tutumları
Fatma Ozlem Yılmaz, Esra Meltem Koc, Meryem Askin, Rabia Kahveci, Musa Ozata
Euras J Fam Med 2020;9(2):87-95. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090204

96. Blood Analysis Requests of Patients’ and Clinical Reflections in Primary Care
Birinci Basamakta Hastaların Kan Tetkiki İsteme Talepleri ve Klinik Yansımaları
Zerrin Gamsızkan, Mehmet Ali Sungur, Yasemin Çayır
Euras J Fam Med 2020;9(2):96-102. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090205

103. The Role of Weight Management as First-line Treatment Modality in Obstructive Sleep Apnea of Obese Patients
Obez Hastaların Obstrüktif Uyku Apnesinde Birinci Basamak Tedavi Yöntemi Olarak Kilo Yönetiminin Rolü
Duygu Ayhan Baser, Serdar Baser, Adin Selcuk
Euras J Fam Med 2020;9(2):103-108. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090206

109. Çocuklarda Yeme Davranışı ve Annelerin Besleme Tutumları
Eating Behavior of Children and Feeding Attitudes of Mothers
Gamze Yılmaz
Euras J Fam Med 2020;9(2):109-116. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090207