EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,551

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 9, Number 3, 2020


117. Kronik Hastalıkların Yönetiminde Geleceğin Aile Hekimi
The Family Physician of the Future in Management of Chronic Diseases
Elif Deniz Şafak
Euras J Fam Med 2020;9(3):117-122. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090301

123. Evaluation of Maternal Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels in Patients with Hyperemesis Gravidarum at Early Gestational Weeks
Hiperemezis Gravidarumu Olan Hastalarda Erken Gebelik Haftalarında Maternal Serum 25-Hidroksivitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Burcu Kayılı, Muhammet Ali Oruç, Yasemin Alan, Murat Alan, Deniz Can Öztekin
Euras J Fam Med 2020;9(3):123-130. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090302

131. Kas İskelet Sistemi Şikayetleriyle Yatan Hastaların Sağlık Okuryazarlığı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumları
Health Literacy and The Use of Primary Health Care Services of Inpatients with Musculoskeletal Complaints
Sebahat Gücük, Erdal Dilekçi, Mehmet Kayhan
Euras J Fam Med 2020;9(3):131-138. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090303

139. Hipotiroidizmli Hastalarda Nötrofil-Lenfosit Oranı, Trombosit Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi
Evaluation of Neutrophil-Lymphocyte Ratio, Platelet-Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Patients with Hypothyroidism
Selma Pekgör, Mehmet Ali Eryılmaz, İbrahim Fuat Kayıhan Kaya
Euras J Fam Med 2020;9(3):139-146. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090304

147. The Effect of Diet On Gallstones Formation in Turkish Patients: A Case-Control Study
Türk Populasyonunda Safra Taşı Oluşumunda Diyetin Etkisi: Vaka-Kontrol Çalışması
Cemile Idiz, Coskun Cakir
Euras J Fam Med 2020;9(3):147-153. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090305

154. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörler
Quality of Life and Associated Factors in Medical Students
Esra Böcek Aker, Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan
Euras J Fam Med 2020;9(3):154-162. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090306

163. Bir İl Merkezinde Görev Yapan Din Görevlilerinin Organ Nakli Ve Bağışına Bakış Açıları
Perspectives of Religious Officials Working in a City Center on Organ Transplantation and Donation
Şemsinnur Göçer, Nursel Üstündağ Öcal
Euras J Fam Med 2020;9(3):163-169. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090307

170. Evaluation of Physicians' Information Technology Readiness
Hekimlerin Bilgi Teknolojisi Hazırbulunuşluğunun Değerlendirilmesi
Alaattin Parlakkılıç
Euras J Fam Med 2020;9(3):170-175. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090308

176. Kanama Bozukluğu Nedeniyle Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarını Tercih Etmeye Yönelik Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients’ Behavior with Bleeding Disorder in Preferring Primary Health Care Centre for Follow-Up and Treatment
Gökmen Özceylan
Euras J Fam Med 2020;9(3):176-183. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090309

184. Nadir Bir Trombositopeni Nedeni: Yalancı Trombositopeni
A Rare Cause of Thrombocytopenia: Pseudothrombocytopenia
Hatice Tuba Akbayram, Esra Pekpak
Euras J Fam Med 2020;9(3):184-186. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090310