EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 87,683

 

Eurasian Journal of Family Medicine (EJFM) is an open access international journal which publishes clinical and experimental trials, interesting case reports, invited reviews, letters to the Editor, meeting, news and bulletin, clinical news and abstracts of interesting researches conducted in Family Medicine field. The language of the journal is both Turkish and English. The journal is based upon independent and unbiased double-blinded peer-review principles. The Journal is the scientific publication of the Eurasian Society of Family Medicine (ESFAM), and is published four times per year (March, June, September, December). Processing and publication of submitted papers are free of charge.

 

Current Issue

 

Euras J Fam Med, Volume 8, Number 3, 2019


Review / Derleme

91. Seyahat Sağlığı Hizmetlerine Güncel Yaklaşım
Current Approach to Travel Health Services
Memet Taşkın Egici, Fulya Kahraman Aydoğan, Cemal Ayazoğlu, Güzin Zeren Öztürk


Original Research / Orijinal Araştırma

99. Uzmanlık Eğitiminde Ölçme Değerlendirmenin Önemi
Importance of Measurement and Assessment in Postgraduate Education
Süleyman Görpelioğlu, Canan Emiroğlu, Cenk Aypak

107. A Novel Parameter for Predicting Therapeutic Response in Iron Deficiency Anemia: Red Blood Cell Distribution Width
Demir Eksikliği Anemisinde Terapötik Yanıtı Tahmin Etmek İçin Yeni Bir Parametre: Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Genişliği
Aslı Korur, Didar Yanardağ Açık, Soner Solmaz, Çiğdem Gereklioğlu, Süheyl Asma, Hakan Özdoğu

113. Aile Hekimliği Polikliniğine Kronik Kaşıntı İle Başvuran 65 Yaş Üstü Bireylerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Chronic Pruritus in Patients over Age 65 Who Admitted to Family Medicine Outpatient Clinic
Nurcan Akbaş Güneş

121. The Frequency of Night-Eating Syndrome in People Aged 18-65 Who Admitted to a Family Medicine Clinic of a Tertiary Hospital
Bir Üçüncü Basamak Hastanenin Aile Hekimliği Kliniğine Başvuran 18-65 Yaşındaki İnsanlarda Gece Yeme Sendromu Sıklığı
Murat Dicle, Süleyman Görpelioğlu, Cenk Aypak

126. Six Months Results of Obesity Management in Primary Care
Birinci Basamakta Altı Aylık Obezite Yönetimi Sonuçları
Selcuk Mistik, Seyma Gul Yapici, Habibe Sahin, Sunay Kutuk